Trường hợp nào tiếp tục được miễn thuế thu nhập cá thể khi bán nhà?

BDS Cần Thơ   Thứ Tư, 23 tháng 6, 2021
LƯỢT XEM

Xin hỏi luật sư trường hợp nào sẽ được miến thuế thu nhập cá thể khi bán nhà? hồ nước sơ thủ tục cần có nhằm được miễn thuế?

 


 

trả lời:

những trường hợp miễn thuế TNCN

thông thường khi chuyển nhượng quyền SDĐ và tài sản gắn liền với khu đất, người chuyển nhượng vốn tiếp tục phải đóng một khoản thuế thu nhập cá thể đối với khoản thu nhập mình nhận được. tuy nhiên, trong một trong những trường hợp, pháp luật có ghi nhận những trường hợp người chuyển nhượng vốn quyền sử dụng khu đất và tài sản gắn liền với đất được miễn khoản thuế này.

cụ thể căn cứ vào Khoản 1 Điều 12 Thông tư 92/2015/TT-BTC; Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013; Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007; Điều 4 của Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 nhiều trường hợp này như sau:

1. Thu nhập từ chuyển nhượng Bất Động Sản (gồm chúng ta sống hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy tắc pháp lý về sale BĐS) giữa: vợ với ck; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha ông chồng, mẹ ông xã với con dâu; bố vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; Các bạn em ruột với nhau.

Trường hợp Bất Động Sản (gồm chúng ta ở tạo ra vào tương lai, công trình xây dựng xây lắp tạo ra trong tương lai theo chuẩn mực pháp luật về sale Bất Động Sản) do vợ hoặc ck tạo lập trong thời kỳ hôn nhân được xác định là tài sản chung của vợ ông xã, khi ly hôn được phân chia theo thỏa thuận hoặc do tòa án phán quyết thì việc phân chia tài sản này thuộc diện được miễn thuế.

2. Bán nhà, khu đất vào trường hợp người bán nhà, khu đất chỉ xuất hiện duy nhất một nhà ở, QSDĐ sống tại việt nam. vào đó, cá thể bán nhà, đất nêu trên phải đáp ứng nhu cầu 03 điều kiện sau:

- trước tiên, chỉ xuất hiện duy nhất quyền sở hữu một nhà sống hoặc quyền sử dụng một thửa đất sống (gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng xây dựng gắn liền với thửa khu đất đó) trên thời điểm chuyển nhượng vốn, ví dụ:

+ Việc khẳng định quyền sở hữu nhà sống, QSDĐ ở căn cứ vào Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác nối sát với khu đất

+ Trường hợp chuyển nhượng vốn nhà ở xuất hiện cộng đồng quyền sở hữu, đất ở có cộng đồng quyền sử dụng thì chỉ cá thể chưa có quyền sở hữu nhà sống, QSDĐ ở phòng khác được miễn thuế; cá thể xuất hiện chung quyền sở hữu nhà ở, QSDĐ sống còn có quyền sở hữu nhà ở, QSDĐ sống khác không được miễn thuế.

+ Trường hợp vợ chồng có cộng đồng quyền sở hữu nhà ở, QSDĐ ở và cũng là nổi bật của cộng đồng vợ ông chồng nhưng vợ hoặc ck còn xuất hiện nhà ở, khu đất sống riêng, khi chuyển nhượng vốn nhà ở, khu đất ở của chung vợ ông xã thì vợ hoặc ông xã không có nhà ở, đất sống riêng được miễn thuế; ông chồng hoặc vợ có nhà ở, đất sống riêng không được miễn thuế.

- Thứ hai, xuất hiện quyền sở hữu nhà ở, QSDĐ sống tính mang đến thời gian chuyển nhượng buổi tối thiểu là 183 ngày.

thời điểm khẳng định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở là ngày cung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất, quyền sở hữu nhà sống và tài sản khác gắn liền với khu đất. Riêng trường hợp được cấp cho lại, cung cấp đổi theo chuẩn mực của pháp luật về khu đất đai thì thời điểm khẳng định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng khu đất ở được tính theo thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trước khi được cấp cho lại, cung cấp đổi” - Thứ ba, chuyển nhượng toàn cảnh nhà sống, đất sống.

Trường hợp cá thể có quyền hoặc cộng đồng quyền sở hữu nhà, QSDĐ ở duy nhất nhưng chuyển nhượng một trong những phần thì không được miễn thuế đến phần chuyển nhượng vốn đó.

lưu ý: những trường hợp được miễn thuế nêu trên, cá thể phải tự khai và tự chịu trách nhiệm. nếu tìm thấy không đúng tiếp tục bị xử lý truy thu thuế và phạt về hành vi vi phạm pháp luật thuế theo quy tắc của pháp luật về thống trị thuế.

hồ sơ thủ tục

Theo quy tắc trên khoản 4 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, hồ nước sơ miễn thuế nộp kèm hồ sơ khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng BĐS Nhà Đất gồm:

- Tờ khai thuế TNCN (Mẫu 03/BĐS Nhà Đất-TNCN).

- phiên bản chụp Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất, hợp đồng chứng minh quyền sở hữu nhà hoặc quyền sở hữu nhiều công trình trên đất và cá thể ký kết ký kết chịu trọng trách vào phiên bản chụp đó.

- Hợp đồng chuyển nhượng vốn Bất Động Sản.

- nhiều hợp đồng làm căn cứ xác minh trực thuộc đối tượng người tiêu dùng được miễn thuế trong trường hợp chuyển nhượng vốn BĐS Nhà Đất được miễn thuế thu nhập cá thể.

Thời hạn nộp hồ nước sơ khai thuế:

- Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng vốn không có thỏa thuận mặt mua là người nộp thuế thay cho mặt bán thì nộp hồ nước sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 Tính từ lúc thời gian hợp đồng chuyển nhượng vốn xuất hiện hiệu lực theo chuẩn mực của pháp luật.

- Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng vốn xuất hiện thỏa thuận mặt mua là người nộp thuế thay cho cho mặt bán thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là thời điểm làm thủ tục đăng cam kết quyền sở hữu, quyền sử dụng BĐS Nhà Đất.

Nộp hồ sơ: cá thể nộp hồ nước sơ khai thuế cùng hồ sơ chuyển nhượng Bất Động Sản Nhà Đất tại quy trình một cửa liên thông hoặc đưa ra cục Thuế khu vực có Bất Động Sản Nhà Đất chuyển nhượng vốn. Trường hợp sống địa phương không triển khai quy chế một cửa ngõ liên thông thì nộp hồ nước sơ trực tiếp cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nơi xuất hiện BĐS Nhà Đất chuyển nhượng.

USD$

logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết